Interiérový náter značky Johnstone´s vyhovel kritériám v oblasti znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie a získal európsku známku „Ecolabel“

Interiérový náter Johnstone´s Co­vaplus Vinyl Matt získal „ekoznačku“ Ecolabel, udeľovanú výrobkom s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. Označenie Ecolabel predstavuje systém, ktorý zaväzuje výrobcu predávať produkty, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, a to po celú dobu ich životného cyklu. Tuto známku môžu získať iba výrobky, ktoré zodpovedajú prísnym ekologickým normám nastaveným Európskou úniou. Johnstone´s Co­vaplus Vinyl Matt je súčasťou novej rady s označením „Ecological Solutions from PPG™“ (Ekologické riešenie od PPG™), ktorá zahŕňa výrobky, ktorých produkcia, nákup, používanie a likvidácia rešpektuje požiadavky na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Vyhľadávanie produktov

Nájdite správny produkt pre váš projekt výberom z týchto možností:

Katalóg

Začínate projekt?
Nájdite všetko, čo hľadáte v našom Katalógu produktov.

Kontakty

Telefón

INFOLINKA: 0800 700 001

Pracovná doba: 8.00 – 17.00

Pošta

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Johnstone´s Mar­keting Manager
Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

© 2011 Johnstone´s Pa­int