Spoločnosť Johnstone’s testuje produkty v rámci nariadenia VOC 2010

Ostáva necelých 18 mesiacov a tak sa začíname zaoberať nariadením VOC 2010. Nie je však potrebné si robiť starosti, pretože team Johnstone’s z od­delenia PPG Architectural Coatings EMEA pre región Spojeného kráľovstva a Írska už v zákulisí intenzívne pracuje a vyjednáva s priemyselnými subjektmi tak, aby došlo k hladkému prechodu. Čo za tým stojí? Vedúci marketingu Kelly Quarmby vysvetľuje.

Nová legislatíva znižuje množstvo škodlivých prchavých organických zlúčenín (VOC – Volatile Organic Compounds), ktoré obsahujú náterové hmoty. Našťastie už väčšina produktov Johnstone’s spĺňa požiadavky stanovené pre rok 2010. Najvýznam­nejšie zmeny sa uskutočnia s náterovými hmotami, ktoré obsahujú riedidlo, preto spoločnosť veľmi investuje do prebiehajúceho technického vývoja a rozsiahleho prieskumu zákazníkov, aby tak všetky produkty, ktoré vyhovujú požiadavkám VOC 2010 vynikali skvelou kvalitou a vlastnosťami existujúcich produktov.

Spoločnosť Johnstone’s si uvedomuje, že v tomto prípade je rozhodujúca komunikácia, a preto uskutočnila dôležitý prieskum trhu na typickej vzorke profesionálnych dekoratérov. Tím VOC na produktoch taktiež uskutočnil množstvo pokusov a otestoval niekoľko možných nových prípravkov na náterové hmoty Johnstone's. Pomocou týchto pokusov sme získali spätnú väzbu, ktorá nám pomôže udržať kvalitu náterových hmôt Johnstone’s na existujúcej úrovni, a vplyv na požadované zmeny tak bude minimálny. Zástupcovia dekoratérov rôzneho veku a rozsahu skúseností od troch najväčších dodávateľov náterových prác v Spojenom kráľovstve boli prizvaní, aby naslepo otestovali štyri rôzne prototypy leskov a saténov. Boli to spoločnosti A.Bagnalls & Sons, The Bell Group a J & S Seddons.

Výsledky prvých produktových skúšok boli veľmi pozitívne. Spoločnosť Johnstone's si naplánovala v blízkej budúcnosti viac testovacích dní a tak predpokladá, že prístup k VOC 2010 založený na vzájomnej spolupráci oslávi veľký úspech.

Prečo sú tieto produktové skúšky tak dôležité? Jednoducho povedané je to preto , že sa neuspokojíme iba s tým, aby naše produkty vyhoveli požiadavkám VOC 2010. Naši zákazníci potrebujú mať istotu, že keď požiadavky v roku 2010 nadobudnú platnosť, budú sa môcť spoľahnúť na rovnaké vlastnosti produktov, ktoré poznajú a ktoré si obľúbili, a aby boli predovšetkým spokojní s dosiahnutými výsledkami. Naďalej budeme pokračovať v konzultáciách a komunikácii s priemyslom, aby aj jeho predstavitelia mali istotu a nerobili si starosti – máme všetko pod kontrolou!

VOC 2010 – O čo vlastne ide?

Čo sú VOC?

VOC alebo prchavé organické zlúčeniny sú materiály, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry z niekoľkých zdrojov.

Aké sú zdroje VOC?

Výfukové plyny, lietadlá, čistiace prostriedky, zjemňovacie prostriedky látok a náterové hmoty.

Prečo sú VOC vo farbách?

Lakový benzín hrá dôležitú úlohu pri regulovaní aplikačných vlastností, prietoku farby aj rýchlosti schnutia. VOC z farieb predstavuje asi 1% celkového množstva, ktoré sa v Spojenom kráľovstve uvoľní do atmosféry. Sú VOC aj vo vodou riediteľných farbách? Áno, vo forme malého množstva aditív, ktoré podporujú rýchlosť prietoku a predlžujú dobu schnutia.

Prečo sú VOC regulované zákonom?

VOC v atmosfére reaguje so slnečným svitom, ohrozuje ozónovú vrstvu a vytvára fotochemický smog. Tieto javy nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí, zvierat a zariadení. VOC tak prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia a taktiež sa predpokladá, že hrajú hlavnú úlohu aj pri globálnom otepľovaní.

Existujú nejaké výnimky?

Aerosóly, tekuté piesky, cukrové mydlo, čistiace prostriedky na štetce, tmely, tesniace hmoty, špárovacie hmoty a farbiva na tónovanie – to sú všetko príklady produktov, ktoré sú oslobodené od legislatívy.

Kedy prestanú byť súčasné produkty dostupné?

Všetky produkty vyrobené od 1. januára, 2010 musia spĺňať požiadavky novej legislatívy. Všetky produkty vyrobené pred týmto dátumom môžu byť ponúknuté počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Aké následky to znamená pre mňa?

U väčšiny produktov nedôjde k žiadnym zásadným zmenám. Tie sa budú týkať predovšetkým rady dekoratívnych rozpúšťadlom riedených farieb – ALE NEBOJTE SA… spoločnosť Johnstone’s už uskutočnila výskum medzi dekoratérmi a teraz testuje niekoľko nových formulácií, ktoré predaj tejto produktovej rady do budúcna umožnia.

Môžete si byť istí, že skutočne tvrdo pracujeme na tom, aby zmeny, ktoré sa vás dotknú, boli skutočne minimálne. Aj dekoratívne farby riediteľné rozpúšťadlom budú stále dostupné. Produkty vyrobené v roku 2010 v súlade s požiadavkami novej legislatívy čo sa týka VOC budú mať rovnaké, ak nie lepšie vlastnosti ako produkty, ktoré ste si obľúbili a používali v minulosti.

Dôverujte NÁM – STE V DOBRÝCH RUKÁCH

Vyhľadávanie produktov

Nájdite správny produkt pre váš projekt výberom z týchto možností:

Katalóg

Začínate projekt?
Nájdite všetko, čo hľadáte v našom Katalógu produktov.

Kontakty

Telefón

INFOLINKA: 0800 700 001

Pracovná doba: 8.00 – 17.00

Pošta

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Johnstone´s Mar­keting Manager
Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

© 2011 Johnstone´s Pa­int